Gammelskog i kystnært område

Tur i Lerdalen og Bankerød nord på Vesterøy, Hvaler

Bli med på tur i Lerdalen! Det er en veldig flott gammelskog i et kystnært
område. Fokus på bevaring av gammelskog som vi har forsvinnende lite av i Østfold.
Vi snakker om soppens betydning for økosystemet og skogen. Av spennende arter kan lundhengeaks nevnes, den finnes i store forekomster ved Bankerød nord. Andre arter som vi kan se er svarterteknapp og marianøkleblom.

Turleder: Camilla Lorange Lindberg

Fremmøte ved Dalsholmen bussholdeplass på Vesterøy

 

Oppmøtested

Dalsholmen bussholdeplass på Vesterøy