Frøinnsamling av ville markblomster

Har du lyst til å samle egne frø til din blomstereng?

Ved å lage en blomstereng er det best å bruke frø fra den lokale blomsterengvegetasjonen. I de allerfleste tilfellene finnes de ikke på butikken, men du kan samle inn selv!

Bli med på foredrag for å finne ut om hvordan du gjør dette. Alt du må gjøre er å trykke her torsdag, 24. august, kl. 19.

Ellen Svalheim vil i foredraget gi deg råd og inspirasjon til hvordan du kan samle inn frø av ville markblomster fra veikanter og artsrike kulturmarker der du bor. Frøa kan du bruke til å etablere små blomsterenger.

Ellen jobber som forsker ved avdeling Kulturlandskap og biomangfold i NIBIO og er en av lederne ved Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø ved NIBIO Landvik.

Foredraget tas opp og vil etterhvert bli tilgjengelig på vår Youtube-kanal.

 

Foto er tatt av Anette Tjomsland Spilling/NIBIO

Oppmøtested

På selvvalgt komfortabelt sted med internettilgang. Trykk på lenken i teksten over eller bruk nettadressen: https://us06web.zoom.us/j/87436321665