Fremmede bartrær i Norge

Anders Gunnar Helle har arbeidet med planlegging av hogst av
fremmedgranplantinger i lyngheilandskapet på Vestlandet. I
foredraget vil han presentere fremmede bartrær brukt i skogbruket i
Norge og fortelle om bakgrunn og metodikk for granryddedugnader.

Onsdag 25.01, kl. 18.00 – 20.00

 

Link under til kart for å finne riktig rom

https://www.forskningsparken.no/en/conference-center/conference-center/motelokaler/forskningshagen/

 

Oppmøtested

Møterom ‘Hagen 3’ i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo