Fremmede arter

Torsdag 27. januar kl. 19.00 på Mostun

Vi har fått Olav Balle til å holde et foredrag med tittelen: «Fremmede arter – hvor hagerømlinger vil inngå». Balle skulle være kjent for de fleste.