Forsommer på Tysnes

Foreningstur til Espevik-Sydnes på Tysnes. Mer informasjon kommer, med bl.a. justering av tid og fergetidspunkt.