For Vill? Seminar om planter på fremmedartslista

Har vi kontroll på fremmede planter i Norge eller er de for ville og forvilla?
Onsdag 23.oktober, på NTNU i Trondheim, vil du få svaret fra ledende aktører fra privat og offentlig sektor på seminar om fremmede plantearter.

Meld deg på her

I 2018 lanserte Artsdatabanken ny fremmedartsliste og om ikke lenge skal Klima- og miljødepartementet være ferdig med en samlet, prioritert tiltaksplan mot fremmede skadelige arter. I oktober inviterer derfor Norsk Botanisk Forening til seminar for å oppsummere status for fremmede planter i Norge, og belyse hvordan privat og offentlig sektor jobber med problematikken. Vi ønsker med denne dagen å bidra til god dialog og godt samarbeid mellom ulike samfunnsaktører og interesser, for å ta best mulig vare på mangfoldet av ville vekster i Norge.

 

Dagen vil være delt i to. De fleste foredragene vil vare i 20 minutter, med 10 minutter til spørsmål etterpå.

Del 1: PLANTER PÅ FREMMEDARTSLISTA, ET OVERBLIKK OVER KUNNSKAP OG TILTAK

08.30-09.00: Registrering
09.00: Velkommen
09.10-09.40: Klima- og miljødepartementet (Norge)t: Tiltaksplan mot fremmede arter
09.40- 10.10: Heidi Solstad i ekspertkomitéen for karplanter under arbeidet med Fremmedartslista: Risikovurdering av fremmede karplanter, med fokus på bartrær
10.10- 10.20: Pause
10.20-10.40: Honorata Kaia Gajda, daglig leder i Norsk Botanisk Forening: Hvordan prioriterer vi kartlegging av og innsats mot fremmede planter?
10.40-11.10: Øystein Folden, fylkesleder i Naturvernforbundet: Erfaringer og bektraktninger fra kartleggingsarbeid
11.10-12.00: Lunsj. Varmmatbuffet i kantina på huset.
12.05-12.35: Karen Jordal, organisasjonskonsulent i Hageselskapet: Hvordan jobber hageselskapet med fremmede arter?
12.35- 13.05: Statens Vegvesen: kartlegging, bekjempelse og utplanting
13.05–13.15: Pause

Del 2: FREMMEDE TRESLAG

13.15–13.20: Introduksjon til temaet av konferansier
13.20–13.50: Sverre Lundemo, seniorrådgiver i WWF: Status fremmede treslag i Norge; arter, areal og politikk.
13.50-14.20: Ole Hartvig Bakke, spesialrådgiver i Allskog SA: Utenlandske produksjonstreslag– Hva tenker skognæringa om klima og verdiskaping?
14.20–14.35: Pause
14.35– 15.05: Bjarte Rambør Heide, leder for artsseksjonen i Miljødirektoratet: Arbeidet med utredninga av forbud mot fremmede treslag
15.05– 15.35: Georg Bangjord, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn Trondheim: Fjerning av fremmede treslag i verneområder i Trøndelag.
15.35–15.40: Minipause
15.40–15.55: Anders Gunnar Helle i Norsk botanisk forening – Vestlandsavdelingen: Engasjement rundt fjerning av fremmede bartrær- om flerverdier og samarbeid.
15.55–16.00: Avslutning

Generalsekretær i Sabima, Christian Steel, er konferansier.

Tid og sted:

onsdag 23. oktober 2019, kl 9:00-16:00
NTNU Kalvskinnet Gunnerus gate 1, 7012 Trondheim.

Prisene er 50 kr for medlemmer og 100 kr for ikke medlemmer.
Deltageravgiften inkluderer lunsjbufé.

Påmelding gjøres her

Oppmøtested

NTNU Kalvskinnet Gunnerus gate 1, 7012 Trondheim. Akrin-øst A135