Florakurs og -kartlegging på Filefjell

Vi har også fjell i Sunnhordland, og nå ønsker vi å lære mer om fjellvegetasjon. Anders Lundberg vil være vår guide til fjellfloraen på Filefjell. Få, hvis noen, kjenner Filefjell bedre enn han! Det blir en kombinert opplevelses- og kunnskapshelg fredag 24. – søndag 26. juni.

Sunnhordland Botaniske Forening har i de siste årene arbeidet med systematisk kartlegging av floraen i Sunnhordland. Gjennom dette arbeidet ser vi behov for å styrke florakunnskapen, samtidig som vi kartlegger floraen. Østfold Botaniske Forening er kjent for å kartlegge innenfor geografiske ruter og vi arbeider med en tilsvarende metode, tilpasset en liten forening. Det er spennende og nytt for mange!

Vi er så heldige at vi har fått med oss Anders Lundberg[1] som faglig leder (guide) for floristikkdelen på kurset, kartleggingsdelen tar kartleggingsgruppa seg av. Anders er «lommekjent» på Filefjell og har bl.a. skrevet to bøker om Filefjell – «Filefjell. Natur, folk og landskap» (2019) og «Fjellplanter. Filefjell og Jotunheimen sør» (2021).  Her skriver han litt om hva han tenker seg å vise oss:

Jeg tenker at vi kunne begynne i lavlandet og arbeide oss oppover. Hele tida til de mest interessante stedene med arter som ikke finnes på Vestlandet, både i lavlandet og i fjellet. Jeg tenker å gjøre det spennende for folk med ulike typer erfaring, både de som ikke er så erfarne, og de som kjenner mange planter fra før. Det kommer til å bli møte med arter som mange vil kjenne, som snøull f.eks., men i et normalår kan den opptre i mengder som kanskje ingen har sett før: et enormt «hav» av snøull. Det har sin spesielle forklaring, og den fortellingen kommer selvsagt. Det blir også rikelig anledning til å bli kjent med arter som ligner hverandre og hva som skiller dem, f.eks. fjellbakkestjerne og snøbakkestjerne. Juni er en flott tid for orkideer, så det blir noen av dem også, arter som er sjeldne vestpå, noen av dem i gode mengder. Alle kjenner hegg, men hva med underarten fjellhegg? (eller fjellvegg, som autokorrekturen foreslo! 🙂 ) Mogop vokser flere steder ikke langt fra Fondsbu, så hvis folk vi se den, er juni rette tida. Stolt Henrik vil vel være en ny art for mange. Jeg kjenner noen lett tilgjengelige voksesteder der det er mye av den. Slik kunne jeg fortsatt, det er mye spennende i området.

Turen/kurset blir på Filefjell med innkvartering på Fondsbu (https://fondsbu.dnt.no/). Vi starter opp fredag 24. juni kl. 1400, og avslutter søndag kl. 1600. Dermed får vi en hel dag og to halve dager sammen med Anders, og litt kveldsprogram i tillegg. Dette blir garantert en flott tur, med rike naturopplevelser og plantekunnskap i fokus!

Kursansvarlige er Anders Lundberg (floristikk) og Alf Harry Øygarden (administrasjon og kartlegging). For mer informasjon kontakt Alf Harry.

Turen/kurset er åpen for alle interesserte! Maks antall deltakere blir 16, inkludert kursansvarlige (ved stor pågang vil vi vurdere å utvide dette med noen få deltakere). Medlemmer av Sunnhordland Botaniske Forening som melder seg på innen 1. mai, vil bli prioriterte. Etter 1. mai vil påmeldte få melding om de kommer med på kurset.
Frist for påmelding er onsdag 8. juni. Opptak med prinsipp «første mann til mølla».

Meld deg på ved å sende e-post til Alf Harry (alf.harry@botaniskforening.no).

Kurset er nå fullt med 16 deltaker, men vi åpner for noen flere. Alternativer:

  1. Overnatting på Eidsbugarden hotell (Hvis hotellet har åpnet da)
  2. Overnatting ved Tyinkrysset (Kreves bil, ligger 23 km fra Fondsbu)
  3. Telt

Deltakerne ordner selv med overnatting og diett, og dette dekkes ikke av foreningen.  Kurset blir gratis og vi gir et tilskudd på 1000 kr.

[1] Professor emeritus Anders Lundberg – men bare «Anders» for oss i Sunnhordland. Han er godt kjent i Sunnhordland og har besøkt oss en rekke ganger.

Foto: Anders Lundberg.

Oppmøtested

Oppmøte på Fondsbu (se kart). Kurset starter fredag 1300.