Florakunnskap og -kartlegging i Sunnhordland

Kurs- og kartlegging fredag – søndag. Sunnhordland Botaniske Forening har i de siste årene arbeidet med systematisk kartlegging av floraen i deler av regionen. Gjennom dette arbeidet ser vi behov for å styrke florakunnskapen, samtidig som vi kartlegger floraen. Østfold Botaniske Forening kartlegger innenfor geografiske ruter, og i år tester vi ut en tilsvarende metode. Dette blir spennende og nytt for mange!

Vi arrangerer derfor et kombinert floristikk- og kartleggingskurs fredag 4. til søndag  6. juni 2021. Kurssted, overnatting og mat blir på Skånevik fjordhotell i Etne, Vestland fylke. Feltarbeid blir på Skånevikshalvøya, Etne kommune.

Maks antall deltakere blir 20, inkl. kursansvarlige. Kursansvarlige er Lars Dalen, Jan Ingar Båtvik og Alf Harry Øygarden.

Mer informasjon.