Florakartlegging i Halden

Andre del av årets florakartleggingssamling.

Østfold botaniske forening andre del av florakartleggingen i Halden er i perioden fredag 23. til søndag 25. august 2024.
Hovedformålet er å kartlegge km-ruter som har lite data om floraen.

Årets kommune er Halden.
Man kan være med alle dagene eller bare deler av kartleggingen.

Denne gangen bor vi på Bøkevangen, og det er derfor nødvendig med påmelding senest 6. august.
Mer info senere. Ansvarlig: Bjørn Petter Løfall

Oppmøtested

Bøkevangen Gjeste-og Aktivitetsgård, Prestebakke, Halden