Florakartlegging ved Omholtfjell, Kongsberg NY DATO

Vi ser nærmere på et planlagt hyttefelt (se https://aimblob.blob.core.windows.net/aimfiles/fbd0b980-8cc1-4108-a237-dca36b2c47f7.pdf). Det er ikke rapportert funn til ADB i planområdet tidligere (etter 1990), men vaniljerot (NT) er observert like nordenfor.

Foto: Grasstjerneblom av Jan Sørensen

 

Oppmøtested

I Efteløt, like vest for kirken, ta av fra fv.40 og kjør til Passebekk. Hold øye med skiltingen og ta av til h. på Digerhaugveien, også skiltet Skrim N. Dette er en betalingsvei. Etter passering, logg inn på www.passpay.no innen 48 timer og betal kr. 85 med kort eller Vipps (ikke bruk Vipps-nummeret som står oppslått, det gjelder bare fiskekort). Følg veien (ca. 10 minutter) til den ender i Digerhaug Parkering (midt på høyre side på plankartet).