Florakartlegging på Langåra, Asker

I fjor hadde vi sommerkartlegging på den nordre delen av Langåra. Nå skal vi kartlegge på den søndre delen av øya. I fjor gjorde vi det altså motsatt: våren på søndre del og sommer på nordre del av Langåra.
Varighet: Fra ca. 10:30 til 16:00. Ta med mat og drikke.
Terreng: Lett tur i tørt terreng
Transport: Det går båtrute (Rigmor og Rigfar) fra Sandvika ca. kl. 10:30, retur fra Langåra ca. kl. 15:25. Tidene er foreløpige, så følg med om det blir endringer.
Turleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09).
Obligatorisk påmelding senest onsdag 26.06 til turleder pga. båttransporten.