Florakartlegging Øvre Eiker

 

Vi skal kartlegge.

Om florakartlegging: Alle er velkomne. Du trenger ingen forhåndskunnskap, men å være interessert i å lære. Det blir gitt artsopplæring og digital opplæring. Funn skal registreres i artsobservasjoner.no under prosjekt Florakartlegging i Viken. Bilder på sosiale medier skal markeres med #Blomster i Viken.

Fremmøte:

Parkeringsplassen øverst i Lauvtjernsveien, Hokksund.

 

 

Oppmøtested

Parkeringsplassen øverst i Lauvtjernsveien, Hokksund.