Florakartlegging i Øvre Eiker/Krambudalen på Sirikirkeveien

 

Vi skal kartlegge i Øvre Eiker.

Fremmøte: Krambudalen(vegkryss) på Sirikjerkekeveien

(mellom Hagatjern ovenfor Mjøndalen og Vestfossen.)

Turleder: Kristin Bjartnes.

 

Om florakartlegging: Alle er velkomne. Du trenger ingen forhåndskunnskap, men å være interessert i å lære. Det blir gitt artsopplæring og digital opplæring. Funn skal registreres i artsobservasjoner.no under prosjekt Florakartlegging i Viken. Bilder på sosiale medier skal markeres med #Blomster i Viken.

Oppmøtested

Krambudalen(vegkryss) på Sirikjerkeveien (mellom Hagatjern ovenfor Mjøndalen og Vestfossen.) Plottet i kartet viser kun Sirikjerkeveien.