Florakartlegging i Aurskog-Høland

ØLA inviterer til florakartlegging i Aurskog-Høland fra 20. til 23. juni, i områder som er dårlig kartlagt. Vi ber om ikke-bindende påmelding, gjerne så fort som mulig, men senest 1. mars for å få en oversikt over antall deltakere, slik at vi kan planlegge innkvartering og organisering. Send påmelding til kartlegging[at]nbf-ostland.no.

Innkvartering blir på Ovlien og i Bjørkelangen. Detaljer om dette må vi komme tilbake til når vi vet ca. antall deltakere. Kost og losji er tilnærmet gratis for medlemmer i en av grunnorganisasjonene i Norsk Botanisk Forening, men vi har en egenandel på kr 500 som ikke blir tilbakebetalt ved avbestilling etter 1. juni. Kontonummer for betaling av egenandel blir oppgitt når endelig påmelding er mottatt.

Vi skal gå sammen i mindre grupper for å få kartlagt flest mulige områder. Hvordan inndelingen i grupper blir må vi se an når vi vet hvor mange deltakere det blir.

Hvorfor kartlegge? Kartlegging handler om å få kunnskap om hva som vokser hvor. Ved systematisk kartlegging kan vi få ny kunnskap, spesielt i områder som er dårlig kartlagt. Ny kartlegging i tidligere kartlagte områder er også viktig, spesielt i sårbare områder med høyt artsmangfold, for nyere kartleggingsmetoder er nøyaktige, mens gamle registreringer ofte har lav koordinatpresisjon. Kartlegging er gøy, lærerikt og sosialt, så BLI MED PÅ KARTLEGGING i Aurskog-Høland!