Florakartlegging Åsbråten ved Holmlia, Oslo

Det er viktig å bevare grønne lunger og friluftsområder i tettbygde strøk.
På Åsbråten ved Holmlia i Oslo er det et gammelt kulturlandskap med fornminner og en ‘Tornerosehage’ på en gammel husmannsplass. Dette stedet står i fare for å bli nedbygd.

Tornerosehagen (weebly.com)

Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen vil bidra med florakartlegging av ville vekster i dette området. Hvis du har spesiell kunnskap om moser, lav og sopp, da er det veldig fint!
Transport: Tog til Holmlia stasjon. Bytt til 79 bussen til Vestskrenten holdeplass. Gå gangveien ned til eiendommene.
Oppmøte: Vestskrenten bussholdeplass.
Kartleggingsleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09)

Foto arrangementsbilde: Foto: Inger Christine Kongevold