Flora på Lista

Tema: Om sanddyne-dynamikk og vegetasjon på sandstrendene på Lista.

Vi får innblikk i den spesielle floraen på Lista, og spesielt rødlistede arter.

Foredragsholder: Klaus Høiland

 

(På bildet: marehalm Ammophila arenaria (c) Geir Arne Evje)

Oppmøtested

Deichman Bjørvika, Anne-Cath Vestlys plass 1. Møterom Lunden, 4. etasje