Flora- og kartleggingskurs II

Vi arrangerer et todelt flora- og kartleggingskurs på Bømlo. Tema for denne dagen er «Mellom holmar og skjer på Bømlo».

Vi satser på å besøke «holmar og skjer» vest av Lykling på Bømlo. Vi har begrenset kapasitet når det gjelder båtturen og vi er ikke «herre over været», men tur blir det. Vi planlegger et alternativ med besøk av kystområder på Bømlo.

Ta kontakt med Alf Harry (alf.harry@haugnett) for mer informasjon. Våre arrangementer er åpen for alle. Antallsbegrensing, og kartleggingsgruppa har fortrinnsrett.