Ettermiddagstur til Jarseng/Mjøvann

Frammøte på området nær Tjernlibakken – før Jarsenghytta – kl. 17:00. Samkjøring videre på bomveg mot Mjøvann.

I området er det tidligere registrert bl.a. junkerbregne. Senest i 2022 ble det funnet trollurt ved stien langs Mjøvann.

Kaffepause.

Junkerbregne. Foto: Bjørn Erik Halvorsen