En spennende tur til Kreta

Onsdag 24. mars kl. 19.00 i Inge Steenslands Hus (vis-á-vis Mostun)

Svein Imsland vil fortelle og vise bilder fra en spennende tur til Kreta.

Det blir ellers et kort årsmøte denne kvelden.

 

NB! Husk følgende!

De til enhver tid gjeldende smittevernregler vil bli fulgt på møtene. Det vil av den grunn bli en enkel servering av kaffe/saft og kjeks (alt gratis).

Ta gjerne med venner, og vær hjertelig velkommen.