Slåttemarksvandring, Tromøya

Vandring i blomsterenger og artsrik slåttemark hos Randi og Roar Linjord på Lille-Omdal på Tromøya. I slåttemarkene finnes et stort mangfold av planter, insekter og sopp. Roar Linjord informerer om artsmangfold, bevaring og skjøtsel. Ellen Svalheim som har skrevet boka «Folka og landskapet» blir med på vandringen.

Kaffe og søsterkake serveres. Turen går i lett terreng og har korte avstander. Vi kan sitte under tak hvis det blir regn.

Oppmøtested: Skareveien 19, 4812 Kongshavn Turleder: Roar Linjord 90 75 70 80

Tidspunkt: Søndag 22. mai kl.13.00, varighet 23 timer
Oppmøtested: Skareveien 19, 4812 Kongshavn

Turleder: Roar Linjord 90 75 70 80

Oppmøtested

Skareveien 19, 4812 Kongshavn