Edelgrandugnad, Løkeneshalvøya i Asker

Også i år har vi dugnad for å fjerne ungplanter av edelgran som har spredt seg og truer sjeldne planter i naturreservat og landskapsvernområde. Det blir servering av mat til alle dugnadsfolk etter dugnaden. Ta gjerne med hagesaks og hagehansker eller lån fra oss. Vi har en del utstyr til utlån.

Oppmøte: Parkeringsplass ved Spiradammen, Konglungveien 80, Vettre

Offentlig transport: Buss 250 til Vettre. Derfra 20 minutter å gå til Spiradammen. Trenger du skyss til Spiradammen? Ta kontakt med dugnadsleder.

Dugnadsleder: Geir Arne Evje (976 82 909)