Edelgrandugnad på Løkeneshalvøya -Den store granryddedagen

Bli med på edelgrandugnad for å redde den unike naturen i Oslofjorden.
På Løkeneshalvøya i Asker har den invasive edelgrana spredd seg i naturreservatene der den danner tette matter og fortrenger de mange sjeldne og truede plantene som finnes på halvøya. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad for å redde et av de mest artsrike områdene i Oslofjorden:)
Tid: søndag 27. september kl. 12:00-15:00
Oppmøte: parkeringsplassen ved Spiradammen (Spira, 1392 Vettre), Løkeneshalvøya, Asker, Akershus/Viken fylke
Kontaktperson: Geir Arne Evje garev@online.no og Honorata Kaja Gajda honorata@botaniskforening.no tlf: 97 63 97 83

Oppmøtested

parkeringsplassen ved Spiradammen (Spira, 1392 Vettre), Løkeneshalvøya, Asker, Akershus

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.