Dugnad for smalsøte på Malmøya, Oslo

Smalsøte er truet av gjengroing. Først sjekker vi tilstanden til voksestedene til planten. Etterpå har vi
dugnad der vi fjerner rynkerose og evt. andre fremmede arter.

Om Solvik kafe er åpen, spanderer NBF bespisning etter dugnaden.

Oppmøte ved holdeplass for buss ved Malmøya Mat Landhandel (buss nr. 85).