Dugnad FOR smalsøte på Malmøya

Lørdag 2. september 2023 kl. 11:15 
Ved Malmøyskjær på Malmøya finnes en liten bestand av smalsøte Gentianella uliginosa. Området der den vokser holder på å gro igjen. Vi skal luke bort en del andre planter der den vokser, samt fjerne det vi rekker av fremmedarter som såpeurt, rynkerose og gravbergknapp i det samme området.

Ta med egne hagehansker, små hagespader, løvetannstikke hvis du har. Vi har med grovere redskaper, og søppelsekker. 

Varighet: til ca. kl. 14:00, men ØLA spanderer bespisning inne i byen etter dugnaden.

Oppmøte: Malmøysundet bussholdeplass kl. 11:15.

Offentlig transport: Buss 85 (Ulvøya) fra Strandgata, plattform R, kl. 11:00, ankomst Malmøysundet kl. 11:15

Dugnadsleder: Anders Often (454 20 213)