Dugnad for å fjerne fremmede arter i Lørenskog.

Bli med for å lære om fremmede risikoarter som er en trussel for ville planter i naturen og lokalitetene deres, med praktisk læring om hvordan man fjerner dem.

Turleder for ØLA: Line Hørlyk

Dugnadsleder: Tom Clark

Samarbeid med Lørenskog Naturvernforbund. Pizza til dugnadsgjengen etterpå.

Oppmøtested

Oppmøte på gangsti ved Bårlibekken, nedenfor busstopp Bårlibekken på Gamle strømsveien