Dugnad Ekebergskråningen for å fjerne fremmede mispelarter

Vi inviterer til dugnad for å fjerne fremmede mispel-arter. Vi følger opp skjøtselen i Ekebergskråninga for å fjerne mer av de fremmede mispelartene som sprer seg i reservatet der og truer stedegne planter hvor mange er svært sjeldne. Etter dugnaden spanderer vi bespisning nede i sentrum.

Dugnadsleder stiller med arbeidshansker, greinsakser og annet nødvendig utstyr, men ta gjerne med hagesaks og arbeidshansker hvis du har.

Oppmøtested

Trikkeholdeplassen ved Ekebergparken