Drop-in: Slåttekurs på Ola Narr

Østlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening inviterer til slåttekurs på Ola-Nar på Tøyen 18. august.

Mats Rosengren, slåtteekspert fra Sverige kommer forr å lære oss å bruke ljå på «den gamle måten». I tillegg kommer botaniker Kristina Bjureke og forteller om alle de vakre engblomstene som vokser i slåtteng.

80% av våre blomsterenger har forsvunnet de siste 100 årene.
Svært mange arter har slåttemark/blomstereng som leveområde. I dag har både slåttemarker og mange av artene som lever der, blitt sjeldne.
På dette kurset får du en rask opplæring i skjøtsel av blomstereng og er åpent for alle som ønsker å bidra til bevaring av en trua naturtype og et kjært landskapsbilde.

Vi har med ljåer til alle, men om du har egen ljå, så ta den gjerne med.

Kurset er gratis og åpent for alle. Du kan komme når som helst mellom klokka 15:00-20:00.

Oppmøtested

Blomsterengen på Ola-Narr, Tøyen