En fremmedart blir til: Blindpassasjerer og dørstokkarter

En fremmedart blir til: Blindpassasjerer og dørstokkarter

Hvem var den første lupinen i Norge? Når begynner vi å kalle arter for fremmede? Hvordan kommer de seg til Norge?
Bli med på digitalt foredrag med forsker Kristine Bakke Westergaard fra NINA om fremmede planter på vei inn i Norge. 18. november 19:00-20:00 på Zoom: https://us06web.zoom.us/j/85169393267

Siden 2014 har NINA overvåket plante-blindpassasjerer som blir med i importen av hageplanter. Mange av blindpassasjerene er i dag få i antall, men vil innen de neste tiår ha potensiale til å spre seg i naturen – såkalte dørstokkarter.

Med data fra mer enn en million blindpassasjerer prøver Kristine og kollegaene hennes å fine ut av hvem de er og hvilke dørstokkarter som kan bli vår neste «lupin» og fremmedartsinvasjon. Mantraet innen fremmedartsforvaltning er «early detection, rapid response», og NINAs overvåkingsdata, som i internasjonal sammenheng er unike, bidrar til at arbeidet med fremmedartsvurdering og forvaltningstiltak blir kunnskapsbasert.

 

Forsidebilde: Kristine Bakke Westergaard bak gamle fjøs i idet gamle Gruvesamfunnet Barentsburg på Svalbard. Dumping av husdyravfall har gitt en næringsrik skråning full av fremmedarter, som den storvokste, gule vinterkarsen i bakgrunnen. 

Les mer om dørstokkarter:
NINA – Norsk institutt for naturforskning

Artsdatabanken

 

Oppmøtested

Delta hjemme fra godstolen! Dette foredraget sendes digitalt på Zoom, du trenger bare trykke på lenken: https://us06web.zoom.us/j/86106411016