Det er vår i skog og mark!

«Kom mai du kjønne, milde….» heter det.

Vår første tur i år blir en fellestur sammen med  Naturvernforbundet på Stord.

Vi satser på en flott kveldstur til Hystadmarkjo , og kanskje Hovaneset dersom det blir  tid.

På 1800-tallet var Hystadmarkjo et treløst beiteområde. Etter at beitepresset opphørte, har området grodd igjen med skog og er nå et spennende område for alle som liker å være ut i naturen.

Visste du at Svartorskogen i Hystadmarkjo er den største svartor-strandskogen på kysten av Vestlandet?

Turen starter kl 18.00 på Hystadmarkjo Parkeringsplass og varer cirka 2 timer.

Oppmøtested

Hystadmarkjo Parkeringsplass