Den store Artsjakten

Østfold Botaniske Forening (ØBF) har ingen bestemte arrangementer denne dagen. Men vi oppfordrer flest mulig til å ta med en venn med ut i nærnaturen og forsøke å finne arter som ikke er funnet i området tidligere og registrere dem i Artsobservasjoner. Og nedenfor gis en beskrivelse av hvor man kan gå på tur hvor man vet lite/mindre om floraen i Østfold.

ØBF har et pågående prosjekt om å kartlegge floraen i Østfold. Vi har delt Østfold i 4680 kvadratkilometerruter, se kartet på ostfold.botaniskforening.no/kart. Kvadratkilometerrutene (heretter kalt km-ruter) har fire farger som symboliserer hvor mange arter som er registrert i dem.
Grå – ingen registrerte arter
Gul – 1-25 registrerte arter
Rød – 26-50 registrerte arter
Grønn – 51 eller flere registrerte arter
Svart kryss i ruta, og gjelder bare fargene grå, gul og rød er besøkt av kartleggere tidligere i år og registrert planter i Artsobservasjoner.

Kartet er også organisert i 5×5 km-ruter som er navnsatt med to bokstaver og 4 tall. Her kan man se detaljer om hver 5×5 km-rute og deres km-ruter på en nettadresse.

Vi kan ta rute PL4055 som eksempel og her er nettadressen:
http://ostfoldbotanikk.org/obfnet/ruter/links/PL4055.html
bytt ut PL4055 med ruta du vil se nærmere på. Og for å justere størrelsen på kartet bruker du tastene ctrl og + eller -. Dette kartet finnes det et grønt tall i nedre venstre hjørne som forteller hvor mange arter som er registrert i 5×5 km-ruta. For hver av km-rutene er det et oransje tall som forteller hvor mange arter som er kjent fra den enkelte km-rute.
Og vil se på flere detaljer om kunnskapen om 5×5 km-ruta og dets km-ruter så åpner du de tre lenkene under 5×5 km-kartet.

Du kan bidra med å fylle plantekunnskapen i Østfold og enklest gjør du det med å velge en rute som har få registrerte arter. Og vanlige arter er også av interesse å få registrert. Bruk gjerne den store artsjakten til å fylle hull, i stedet for å besøke kjente og kjære områder som mange har besøkt.

Hvitveis er på hell, nå men skal være grei å finne i mange tilfeller. Og her er informasjonssiden om hvitveis i Østfold:
http://ostfoldbotanikk.org/obfnet/arter/links/Anemone_nemorosa.html
og det fortsatt mange km-ruter den ikke er registrert i, sjekk ut km-kartet på nettsiden.

Har du flere spørsmål om ØBFs kartleggingsprosjekt kontakt Bjørn Petter Løfall på b.p.lofall@nhm.uio.no.