Den store Artsjakten

Den store artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn. Bli med og finn så mange arter som mulig! Artene registreres på Artsobservasjoner: https://www.artsobservasjoner.no/

Artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad!

Sabima har mer informasjon: https://www.sabima.no/kartlegging/artsjakten/