Dagstur til Garvann.

Dagstur til Garvann lørdag 10. juni
Frammøte på parkeringsområdet før bommen til skogsbilvegen ved Valeseter – kl. 11:00.
Fra parkeringen går vi skogsbilvegen opp til Garvann – vanlig turtempo ca 45 min.
Forekomster med bl.a skogjamne og nattfiol langs vegen.
Flott natur og fine rasteområder flere steder langs vannet.
Tilbake følger vi den gamle ferdselstien mellom Garvann og Valeseter.

Matpause.