Byvandring i Kargerø

Frammøte og parkering ved Kragerø kirke kl. 11:00 (parkeringsavgift).
Vi vandrer vestover fra Kirken langs kjøreveiene i kystsonen. Underveis vil vi få se ruderat-planter, fine hager og framfor alt gammel ballastflora.

Foto Bjørn Erik Halvorsen: Hundepersille