Luking av gravbergknapp Brønnøya, Asker

Etter avtale med grunneiere og Statsforvalter i Viken holder ØLA dugnad på Brønnøya. Hensikten er å fjerne gravbergknapp fra to lokaliteter med dragehode. Vi prioriterer et av stedene, men hvis det kommer mange, er det aktuelt å gå løs på begge. ØLA vil stille med hansker, men ta gjerne med hansker selv. Etter dugnaden spanderer ØLA et måltid på deltakerne.

Oppmøte flytebroa Brønnøyasiden kl. 12:00

Offentlig transport: Bussrute 265 Nesøya fra Sandvika bussterminal 11:29. Gå av på holdeplassen Vendla 11:45. Derfra er det litt under 10 min å gå til oppmøtested. (Sandvika bussterminal er under togstasjonen. Det går mange tog i timen som stopper på Sandvika stasjon, de fleste bruker 14 min fra Oslo S., lokaltoget 19 min.)
Bruk av privatbil: Det er en stor parkeringsplass ved Vendla bussholdeplass. De to første timene er gratis. Husk å registrere bilnummeret når du hensetter kjøretøyet. Alternativ parkering er ved Søndre brygge, men det er lengre å gå.

Dugnadsleder: Svein Olav B. Drangeid (918 09 264)

Oppmøtested

flytebroa Brønnøyasiden