Botanisk vandring på Sølendet , Sølendet naturreservat

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien.

Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg.

Arrangementet er i samarbeid med Røros kommune og Statens naturoppsyn.

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter.

Se https://www.dknvs.no/aktivitet/botanisk-vandring-pa-solendet-2/?instance_id=5455 for påmelding og mer informasjon.

Oppmøtested

Parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat