Botanisk møte: Om plantefotografering

Bjarke Anderson: «Med blomster på brikka»

Bjarke Anderson tar oss med på en botanisk rundreise med kamera fra nord til syd i Norge. Underveis blir det også tips om fotografering av planter.

Han har gitt ut boka «Blomsteråret i Færder nasjonalpark» og fått flere priser i nasjonale fotokonkurranser.

Oppmøtested

Parkgården, Vår Frue gate 4, Trondheim