Botanisk aften: Om bekjempelse av fremmedarter

De er ofte vakre og iøynefallende. Men fremmede arter er én av de fem store negative påvirkningsfaktorene på naturmangfoldet globalt og i Norge.
Naturforvalter Evelyne Gildemyn vil fortelle hvordan Trondheim kommune arbeider med å utrydde og begrense spredningen av fremmedarter.
Etter pausen vil det bli flere små botaniske glimt:
– Arne Rønning: Korte reisebrev fra Svalbard og Shetland
– Einar Værnes: På jakt etter kalkfiol ved Hårskallen
– Olav Svanholm: Fjellplantequiz
Møtet blir også strømmet via zoom:
https://us06web.zoom.us/j/87285916607…
Meeting ID: 872 8591 6607

Oppmøtested

Parkgården, Vår Frue gate 4