Botanisk aften 7. november

Denne kvelden har vi to tema:

Om overvintringsteorien

Hypotesen om at noen plante- og dyrearter overlevde istiden på den skandinaviske halvøy ved å søke tilflukt i lokale isfrie områder – holder den seg i dag?

Ved Kristine Bakke Westergård, førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet

Habitater i Trøndelag: Flommarkskog/elvebredder

Ved Solfrid Helene Lien Langmo, biolog/Biofokus

 

Møtet blir også strømmet via zoom:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/84928958107?pwd=aVVnU0oxdzJJVTUrNVJ6RWlCNmZ3Zz09

Meeting ID: 849 2895 8107
Passcode: 604107

 

Oppmøtested

Parkgården, Vår Frue gate 4