Botanisk aften

Velkommen til nytt møte i Botanisk forening med et todelt program.
Del 1. Solfrid L. Langmo:
Miljøinformasjon på nettet. Om Artskart, Naturbase og mange andre nyttige digitale verktøy for planteinteresserte.
Del 2. Olav D. Svanholm:
Habitater i Trøndelag: Fjellbjørkeskogen
Møtet kan også følges digitalt via Zoom:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88282151078…
Meeting ID: 882 8215 1078
Passcode: 997991

Oppmøtested

Parkgården, Trøndelag befalsforening