Blomstervandring i Svartskog, Nordre Follo


Oppmøte på p
arkeringsplass ved Oppegård kirke kl 1200.
Vi går fra Oppegård kirke sørover gjennom kulturlandskapet til Sjødal gård, derfra gjennom landskapsvernområdet Trolldalen ned til Sjødalstrand hvor vi ser på strandfloraen. Så følger vi veien langs stranda og ser på lokalitet for hartmannstarr før vi tar skogsstien opp gjennom Svartskog landskapsvernområde tilbake til parkeringsplassen.

De som ikke vil taturen gjennom skogen, kan fortsette videre langs veien.

Det er dårlig med offentlig transport til Svartskog, så vi må satse på bil, gjerne kameratkjøring, og sykkel.

Turens varighet blir ca 3 timer, så ta med matpakke – det blir spisepause på Sjødalstrand.

Turleder Bjørn Gunnar Ganger

Oppmøtested

Parkeringsplass ved Oppegård kirke