Bleikfiol på Bønsnestangen.

Fellestur med ØLA. Vi ser spesielt etter bleikfiol på denne turen, men området er botanisk rikt, så vi skal også se på andre interessante planter i området.

Oppmøte kl. 17.45 på Esso, Sundvollen parkeringsplass/bussholdeplass.

 

Turleder: Jan Sørensen, mobil 48273297.

(Foto: Bleikfiol av Jan Sørensen)

Oppmøtested

Esso, Sundvollen parkeringsplass/bussholdeplass.