Bjørnebærtur med Tore Berg

AVLYST!

Dessverre avlyst grunnet sykdom


Bjørnebærtur med Tore Berg

Oppmøte på Mærrapanna, Onsøy.

Botaniseringen vil foregå flere steder, blant annet også ved Røds Bruk og på Vesterøy, Hvaler.

Påmelding til Jan Ingar Båtvik, telefon 48057525, epostadresse ingar.batvik@hiof.no.

Oppmøtested

Oppmøte på Mærrapanna, Onsøy, Fredrikstad kommune