Askjumskogen i Ås

Askjumskogen i Ås er et frodig skogsområde med rik flora. Her er bl.a. stor myrfiol Viola epipsila registrert.

Terreng: Lett tur på vei og sti

Oppmøtested

Oppmøtested: P-plassen ved Haugtussa Steinerbarnehage, Haugerudveien 9. Kollektivtransport: Buss rute 510 fra Ås eller Ski, gå av på stoppet Holstad skole; derfra er det få minutters gange til oppmøtestedet