Artsjakten

Hvert år arrangerer SABIMA i fellesskap med medlemsforeningene Artsjakten:
«Lørdag 4.juni 2022 skal vi mobilisere alle som kan krype og gå til å finne så mange plante-, dyre- og sopparter som mulig i løpet av ett døgn.
Blir du med på jakten?»

I fjor gikk vi sammen med Trondheim sopp- og nyttevekstforening (https://trondheim.soppognyttevekster.no/)
og arrangerte tur til flommarkskogene ved Gaula.
191 arter (planter, sopp, dyr) ble registrert og rapportert inn til Artsobservasjoner:

https://www.artsobservasjoner.no/Share/ViewSightingAsTable/6399197/014F1137

I år går vi sammen om ny tur, nå drar vi litt lenger sørøst i Gauldalen, til Kvål, der det går bomvei opp til toppen av Vassfjellet.
Vi starter på parkeringsplassen ved bommen, og registrerer alle arter vi finner langs veien og områdene rundt veien.
I starten er det veikanter, blandingsskog, berg og bekkeløp, lenger opp er det myrer og etter hvert fjellterreng.
Det er ikke gjordt så mye kartlegging der før, så dette blir en interessant tur.
Turen passer både for de sprekeste (som kan gå oppover mot Vassfjelltoppen) og for folk mer komfortabel med rolig botanikertempo og hyppige pauser.

Du trenger ikke være ekspert for å være med, dette er en fin anledning til å lære mer om det du ser i skog og mark.

Vi deler oss opp i grupper, alt etter hvor mange som møter opp og hvilke artsgrupper de er best kjent med.
Vi har satt av dagen fra kl. 11:00 til 18:00, men det går fint an å avbryte tidligere for den som ønsker det.

Vi krever ikke påmelding, men meld deg gjerne på så vi får litt oversikt over hvor mange som kommer.

Les mer om Artsjakten her:

Artsjakten – en kunnskapsdugnad!

 

Oppmøtested

Parkeringsplassen ved bommen til Vassfjellvegen

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.