Artsjakt på Flekkerøya

Bli med på artsjakt!

Agder botaniske forening har slått seg sammen med Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen og har leid huset til Andås Vel i Risleviga på Flekkerøya helga fra 2. – 4. juni (bare følg veien så langt vest du kommer på øya – så er du der). Selve arrangementet er lørdag 3. juni og frammøte kl. 10 på den store parkeringsplassen til Landskapsvernområdet (Oksøy-Ryvingen). Men hvis du har lyst til å bli med hele helga med mulighet for overnatting og felles måltid må du ta kontakt med Asbjørn Lie på telefon 97064081 (gjerne SMS, eller e-post). Ellers er det bare å møte opp kl. 10 på lørdag.

 

Artsjakten er et landsdekkende arrangement i regi av SABIMA: https://www.sabima.no/arrangement/den-store-artsjakten-2023/

 

Oppmøtested

huset til Andås Vel i Risleviga på Flekkerøya (bare følg veien så langt vest du kommer på øya – så er du der)