Årsmøte Norsk Botanisk Forening – Østlandsavdelingen

Sted: ByKuben, Myntgata 2, Oslo (inngang fra krysset Rådhusgt./Akersgt.)
Velkommen til ØLAs årsmøte 2022. Etter årsmøtesakene blir det et foredrag om fremmede arter: “Hva er en fremmedart og hvorfor bry seg”
Foredraget er av Bernhard K. Askedalen, som studerer økologi og naturforvaltning i Ås, og som tidligere har tatt et fagbrev ved Gjennestad gartnerskole.
Menneskelig spredning av ikke hjemmehørende arter er en av nåtidens største trusler for biodiversitet, og nærnaturen for de fleste er i dag full av arter som ikke tilhører den norske naturen. Foredraget vil gi info på hva invasive fremmede arter er, hvordan det påvirker vår natur samt hvordan vi kan alle være med på å dempe skadene det påfører, hvor det å være en bevisst naturvandrer eller hageeier er nøkkelordet.
Enkel bevertning.
Har du saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må de være styret i hende innen 9. februar. Send en e-post til styret på: styret(at)nbf-ostland.no.

Årsmøtepapirene:

Oppmøtested

Myntgata 2