Årsmøte NNBF

Nordnorsk botanisk forening arrangerer digitalt årsmøte 24.april kl. 19 – 20:30.

Lenke er sendt ut til alle medlemmer pr. epost. Har du ikke fått lenke eller årsmøtepapirer, ta kontakt med leder Cathrine Amundsen på 99638613.