ÅRSMØTE med naturkåseri

Sted: Hotel Fritidsparken, (Gamle Sportell), Skien.
Møteansvarlig: Styret.
Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til foreningens lover. Egen
innkalling med saker som skal behandles, vil bli sendt medlemmene i slutten av januar.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende
innen 20. januar.
Etter årsmøtet vil Jan Erik Tangen få ordet. Han har et naturkåseri
som har fått navnet: Med åpne sanser.

Foto: Åse Halvorsen