Årsmøte m/foredrag

Vi kombinerer årsmøte og foredrag!

På årsmøtet blir det vanlige årsmøtesaker (se program). Deretter overtar Ardian H. Abaz med foredraget «Glimt fra konsulentvirksomhet og floraen på Vestlandet».

Ardian er en aktiv botaniker som er ansatt i konsulentfirmaet Miljøfaglig Utredning (https://www.mfu.no) og sitter i styret i Vestlandske Botaniske Forening. Han forteller litt om konsulentvirksomheten og deres arbeid med floraen på Vestlandet (med vekt på Sunnhordland).

Sted:  Høgskolen på Vestlandet, Leirvik (se kart).

Alle våre arrangementer er åpne for alle interesserte!