Årsmøte i Telemark Botaniske Forening og foredrag fra Åland

Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til foreningens lover. Egen innkalling med saker som skal behandles, vil bli sendt medlemmene i slutten av januar. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 17. januar.

Etter årsmøtet vil Bjørn Erik Halvorsen vise bilder og kåsere om: Den felles nordiske turen til Åland.

Blåmarimjelle

Oppmøtested

Hotell Fritidsparken (Gamle Sportell), Skien