Årsmøte i NBF Østlandsavdelingen

Kjære medlemmer i Østlandsavdelingen.

Vi rakk akkurat ikke å avholde årsmøtet i Østlandsavdelingen som skulle vært 11.mars 2020.
Koronapandemien stengte ned Norge og vi bestemte å utsette møtet til etter sommerferien. Siden
det fortsatt er smittefare, så har vi valgt å holde årsmøtet på nett.
Sakspapirene ble sendt ut før møtet i våres, men du kan også lese de her.

Vi vil ikke bruke tid på å lese ikke opp hele årsberetningen, da den kan leses på nett i forkant. Men
vi vil gå igjennom punktvis. Har du noen kommentarer/spørsmål i dagene i forkant av møtet kan
du sende oss en på e-post eller spørre underveis i møtet.
Send evt. e-post til: styret(at)nbf-ostland.no.

PS! Link til Zoom møtet blir sendt din e-postadresse ved påmelding

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.